Adfærdskonsultation

Mange familier har større hverdagsproblemer med hunden, som forringer familiens livskvalitet - inkl. hundens. Den hyppigste årsag til problemerne med hunden i hjemmet er kommunikationsbrist mellem hund og ejer.

På en adfærdskonsultation går vi i dybden med problemet og finder en løsningsmodel til det. Du får redskaber til at arbejde med problemet på en hensigtsmæssig måde, der vil modificere hundens adfærd i den rigtige retning. Efterfølgende får du tilsendt en skriftlig individuel træningsplan at arbejde efter.

Hvor hurtigt problemerne bliver løst, afhænger af problemets omfang, hvor længe det har stået på og din motivation for at arbejde med de givne redskaber efter konsultationen.

En adfærdskonsultation foregår sådan:

  • Der aftales dato for adfærdskonsultationen, som foregår i hjemmet. Jeg sender dig et spørgeskema, som du udfylder så fyldesgørende som muligt (er 2 hunde involveret i problemet, skal der udfyldes et spørgeskema pr. hund) og sender retur til mig senest 3 dage før konsultationen.
  • Adfærdskonsultation, i hjemmet, af ca. 1 1/2 - 2 timers varighed. Er der tale om 2 hunde med adfærdsproblemer, skal du sætte 2 1/2 - 3 timer af.
  • Jeg udfærdiger en individuel træningsplan, som sendes til dig.
  • Der skal arbejdes med problemet og 4-6 uger  efter konsultationen følges der op (1 times opfølningskonsultation), hvis du finder det nødvendigt. Prisen for opfølgning er inkluderet - koster dog kørsel.
  • Gratis telefonkonsultation vedr. det aktuelle problem i konsultationsperioden, samt 1/2 år frem.
  • Udover en konsultation, vil det mange gange være en god idé efterfølgende at følge et træningshold. Vælger du at følge et træningshold umiddelbart efter en konsultation, gives 15% rabat på træningsholdet.

Prisen for en konsultation: 1900kr.
Dertil kørselsomkostninger (efter statens takst(ex moms.)): 3,63kr/km
Aften- (efter klokken 16.00) og weekendtillæg: 500kr.
Tillæg for to hundemed adfærdsproblemer: 500kr.

Du kan vælge kontant afregning på konsultationen, eller at overføre i forvejen, så jeg kan se indbetalingen på min netbank senest tre dage før aftalte konsultation. 
Vælger du at følge et træningshold i umiddelbart forlængelse af konsultationen, får du 15% rabat på det pågældende træningshold - både hundetræning Odense og hundetræning Vestfyn