Hundeadfærdsuddannelsen - klikkerinstruktør

- høj faglig viden om adfærd og indlæring

Uddannelsens indhold​

På uddannelsen vil du få en grundig og solid teoretisk baggrund på et højt fagligt niveau omkring hundens adfærd og indlæring. Du vil blive i stand til at tilbyde kompetent og struktureret klikkertræning med viden til at kunne forebygge adfærdsproblemer mellem hunde og ejere samt at løse træningsrelaterede og basale adfærdsproblemer både på træningspladsen og i form af enetimer.

Det er vigtigt for os, at du opnår den praktiske sikkerhed i at undervise og den faglige kompetence, der er nødvendig for håndteringen af hundenes adfærd i den praktiske undervisning, uanset hunderace. Derfor er der under uddannelsen rigtig meget praktisk træning du skal igennem. Ud over at blive en del af samværet på træningspladsen, får du også noget online undervisning, du får både teoretisk og praktisk undervisning med dine medstuderende og du bliver medlem af en lukket facebook gruppe, hvor du har mulighed for networking og sparring med dine medstuderende. 

Skolens grundholdning er dén, at jo mere man kommunikerer og hjælper hinanden åbent og ærligt kollegaer imellem (og naturligvis dyrlæger, kiropraktorer mm.), des dygtigere bliver man selv, des bedre kan man hjælpe alle hundene og des bedre livskvalitet får man selv! Vi ønsker her på Hundeadfærdsskolen dygtige og glade instruktører, der samarbejder og hjælper hinanden.

Emnerne på uddannelsen følgende:
Det første år på uddannelsen svarer til grundforløbet:

 • Indlæringspsykologi - basis
 • Hundens udviklingsfaser
 • Hensigtsmæssig aktivering af familiehunden
 • Hundens unikke sprog
 • Den gode hund/menneske relation
 • Racekendskab (racegrupper)
 • Hundens zoner
 • Forebyggelse og håndtering af stress hos hunde
 • Neutralisering - fordele og ulemper
 • Mental førstehjælp

Det følgende år på uddannelsen byder på følgende nedenstående emner.
Starter du op som hundeadfærds- og klikkerinstruktør elev, kan du starte på den praktiske undervisning med det samme.

 • Indlæringspsykologi udvidet
 • Klikkertræning udvidet
 • Racekendskab
 • Bevægelseslære og smerteidentificering
 • ”Problemhunde" på træningspladsen
 • Retningslinier på træningsbanen
 • Formidling, undervisnings- og observationsteknik
 • Psykologi i forholdt til hundeejeren
 • Hvalpeadfærd og opbygning af hvalpehold

Praktisk undervisning
Det første år på uddannelsen svarer til grundforløbet. Du kan vælge at tage uddannelserne hver for sig, eller du kan vælge at tage klikkerinstruktør uddannelsen fra starten. Hvis du vælger at starte på instruktør uddannelsen med det samme, kan du ligeledes starte på den praktiske undervisning med det samme!

Den praktiske undervisning foregår på Hundeadfærdsskolen Fyns træningsbane afdeling Nr. Lyndelse - det er stort set Odense S - og der går bus lige til døren fx fra Odense banegård.

Du skal påregne ca. 175 - 200 timer i alt på den praktiske undervisning, som består i at være observatør, at træne med forskellige racer på de forskellige hold, at være hjælpetræner og til sidst at stå på træningspladsen som instruktør. Den praktiske træning foregår primært på hverdags aftner, men også i weekender - afhængig af hvornår de enkelte hold kører i den pågældende periode.

Teoretisk undervisning
Den teoretiske undervisning foregår i Odense eller omegn og du skal påregne ca. 3 hele fredage, og 3 søndage. Den teoretiske undervisning kan være både med og uden hund.

Opgaver og eksamener
Under uddannelsesforløbet, vil der være midtvejsprøver, der skal laves, afleveres og bestås. Den endelige eksamen består af:

 • Eksamensprojekt med egen eller anden hund
 • 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler
 • 1/2 times undervisning af et hold kursister

Eksamenspensum inkluderer også al udleveret materiale på hundeejeruddannelsen samt alle bøger på den obligatoriske litteraturliste.
Alle afleveringer, inklusiv eksamen, skal skrives på computer og afleveres som pdf.

Der kan kun indstilles til uddannelsens afgørende eksamen såfremt alle midtvejsprøver er afleveret og godkendt.
Alle eksamener vil blive rettet af Camilla Fjeldsø og censor og vil enkeltvis blive vurderet ”bestået” eller ”ikke bestået”. Der er mulighed for reeksamen ved ”ikke bestået”.

Praktiske oplysninger

Uddannelsens varighed
I alt ca. 1 1/2 - 2 år inkl. hundeadfærdsuddannelsen.
Det er meget individuelt, hvordan man foretrækker, at planlægge sit uddannelsesforløb.

Antal elever
Max. 6 elever pr. hold

Minimumsalder
23 år. Dispensation kan dog søges

Næste opstartsdato
Hold C: Torsdag den 25. januar 2018
- grundforløbet starter op online og du vil have mulighed for at deltage i den praktiske undervisning fra start. Klasseundervisningen forventes at starte op sidst på foråret.

Fravær
Al den praktiske og teoretiske undervisning er obligatorisk. Så fremt du bliver forsinket med den praktiske undervisning er du selv ansvarlig for at få det indhentet. Bliver du forhindret i at deltage i den teoretiske undervisning, kan du efterfølgende indhente det via enetimer á 350kr.

Pris
Prisen for hundeadfærdsuddannelsen - klikkerinstruktør er i alt 35.000 kr. Prisen inkluderer printbart undervisningsmateriale. 

Betaling
Betalingen er delt op på grundforløb (som er en del af instruktør uddannelsen): 

 • 5000kr. depositum, som betales som tilmelding til uddannelsen
 • 7000kr. betales senest en uge inden uddannelsesstart

Og selve klikkerinstruktør uddannelsen (praktisk undervisning og klasseundervisning):

 • 8000kr. betales for at kunne påbegynde den praktiske undervisning (kan påbegyndes ved start af hundeejeruddannelsen)
 • 15.000kr. kan betales samlet ved start på klasseundervisningen eller kan betales i rater á 2000kr. pr. måned begyndende ved start på klasseundervisningen

* Hertil skal du påregne ca. 2000 kr. til bøger fra de obligatoriske litteraturlister

Din tilmeldingen er således først gældende ved betaling af depositum. Dit depositum refunderes ikke med mindre uddannelsen mod forventning ikke starter op.

Tilmelding
For tilmelding eller spørgsmål kontakt gerne Camilla Fjeldsø på mail: [email protected]. Jeg ringer dig gerne op.

Jeg tager forbehold for ændringer af planlagte datoer, dog med god varsel. Det er meget vigtigt at følge med i udviklingen for at kunne tilbyde den mest kometente undervisning. Derfor er relevante kurser til tider en nødvendighed og vil komme dig, som elev, til gode. Der tages ligeledes forbehold for generelle prisstigninger.