Klikkerinstruktør uddannelsen

- efteruddannelse med fokus på indlæringspsykologi og klikkertræning

Klikkerinstruktør uddannelsen er for dig, der er uddannet instruktør og har erfaring i at undervise, men som gerne vil udvide din kundskab til klikkertræningens forunderlige verden :)

Du bliver undervist i de videnskabelige principper om, hvordan hunde lærer og du bliver i stand til, ud fra disse principper, at udvikle dine egne træningsmetoder. Samtidig vil der være en del praktisk undervisning, som gør dig fortrolig med at undervise i klikkertræning. Grundet den praktiske undervisning, er du nødt til at have din egen hund eller adgang til en lånehund.

Der vil i løbet af uddannelsen, og ligeledes efter endt uddannelse, være rig mulighed for networking med dine medstuderende. Du vil som elev på uddannelsen blive inviteret ind i en lukket facebook gruppe, hvor du har mulighed for at sparre med dine medstuderende og dine undervisere, både under og efter endt uddannelse.

Uddannelsens indhold

Du vil på uddannelsen til klikkerinstruktør komme grundigt rundt om teorien bag klikkertræning og samtidig lære at bruge det i praksis. Emnerne på uddannelsen til klikkerinstruktør er følgende:

 • Indlæringspsykologi
 • Fremkaldelse af adfærd
 • Shaping
 • Timing
 • Kriteriesætning
 • Belønningsstrategi
 • Signaler/stimuluskontrol
 • Baglænskædning
 • Forstærkningssystemer

Praktisk træning
Den praktiske undervisning foregår på Hundeadfærdsskolen Fyns træningsbane afdeling Nr. Lyndelse - det er stort set Odense S - og der går bus lige til døren fx fra Odense banegård.

Du skal påregne ca. 35 timer i alt på den praktiske undervisning, som består i at være observatør og at træne med forskellige hunde på de forskellige hold. Herudover får du nogle øvelser til hjemmearbejde, som ligger ud over holdtræningen. Den praktiske træning foregår primært på hverdags aftner, men også i weekender - afhængig af hvornår de enkelte hold kører i den pågældende periode. Du skal herudover påregne tid til at træne de givne øvelser mellem træningsgangene og ekstra dage til praktisk træning med dine medstuderende.

Praktisk elevundervisning
Den praktiske undervisning foregår i Odense
Fredag den 9. september kl. 09.00 samt nogle mandag aftner

Teoretisk undervisning
Den teoretiske undervisning foregår i Odense eller omegn.
Torsdag den 8. september kl. 10.00, søndag den 11. september kl. 09.00, søndag den 23. oktober kl. 09.00, søndag den 20. november kl. 09.00

Opgaver og eksamener

I købet af uddannelsesforløbet, vil der være midtvejsprøver, der skal laves, afleveres og bestås. Den endelige eksamen består af:

 • Eksamensprojekt med egen eller anden hund
 • 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler

Eksamenspensum inkluderer alt udleveret materiale på hundeejeruddannelsen samt alle bøger på den obligatoriske litteraturliste.
Alle afleveringer, inklusiv eksamen, skal skrives på computer og afleveres som pdf.

Der kan kun indstilles til uddannelsens afgørende eksamen såfremt alle midtvejsprøver er afleveret og godkendt.
Alle eksamener vil blive rettet af Camilla Fjeldsø og vil enkeltvis blive vurderet ”bestået” eller ”ikke bestået”. Der er mulighed for reeksamen ved ”ikke bestået”.

Praktiske oplysninger

Optagelseskrav
Du skal være uddannet instruktør/træner et andet sted fra

Uddannelsens varighed
3/4 år

Antal elever
Max. 6 elever pr. hold

Næste opstartsdato
Hold A: August 2016

Fravær
Al den praktiske og teoretiske undervisning er obligatorisk. Så fremt du bliver forsinket med den praktiske undervisning, er du selv ansvarlig for at få det indhentet. Bliver du forhindret i at deltage i den teoretiske undervisning, kan du efterfølgende indhente det via enetimer á 350kr.

Pris
10.000 kr. Prisen inkluderer printbart undervisningsmateriale. Herudover skal påregnes ca. 500 kr. til bøger.

Betaling
5000kr. depositum, som betales som tilmelding til uddannelsen
5000kr. betales senest en uge inden uddannelsesstart

Din tilmeldingen er således først gældende ved betaling af depositum. Dit depositum refunderes ikke med mindre uddannelsen mod forventning ikke starter op.

Tilmelding
For tilmelding eller spørgsmål kontakt gerne Camilla Fjeldsø på mail: camilla@hasf.dk

Undervisere på uddannelsen
Specialist i hundeadfærd Camilla Fjeldsø, Hundeadfærdsskolen Fyn


Du er altid velkommen til at henvende dig for yderligere uddybelse eller spørgsmål til Camilla på
mail: camilla@hasf.dk. Jeg ringer dig gerne op :)

Jeg glæder mig til at høre fra dig :)

Jeg tager forbehold for ændringer af planlagte datoer, dog med god varsel. Det er meget vigtigt at følge med i udviklingen for at kunne tilbyde den mest kometente undervisning. Derfor er relevante kurser til tider en nødvendighed og vil komme dig, som elev, til gode.