Omplacering

Der bliver, alene i Danmark, aflivet omkring 15000 hunde om året pga. adfærdsproblemer - endnu flere hvis man nævner flytning og skilsmisse. Adfærdsproblemer opstår oftest i forbindelse med misforståelser mellem hund og ejer, derfor vil mange af disse hunde kunne komme til nye hjem uden at vise de samme adfærdsmønstre.

Det er aldrig bedre for hunden med en aflivning frem for en omplacering! Man afliver ikke en rask hund!

En omplaceringshund har ofte mange gode år tilbage at leve i, og mange familier vil være glade for at tilbyde en hund et godt og trygt hjem.

Vi er efterhånden et temmelig stort netværk af hundeadfærdskyndige personer, der gerne hjælper med udbredelsen af informationer omkring omplaceringshunde. Vi sender de informationer vi får til alle i netværket, som breder sig over hele landet - herved bliver kontaktfladen meget hurtigt stor, og chancen for hundens overlevelse ligeledes.

Ønsker du at få din hund omplaceret, kan du se listen over omplaceringskontaktpersonerne fra hele landet på Omplaceringshund.dk

Fortæl om hunden i en mail og læg gerne billeder ved. Hundens nye familie vil bl.a. gerne vide om hundens race, alder, temperament, fysiske helbred, om den er børnevant og årsagen til, at den skal skifte familie. Det er meget nødvendigt at være ærlig, for at der ikke også skal opstå misforståelser i det nye hjem - for at give hunden de bedste chancer.

Send hundens CV til en af kontaktpersonerne i dit område. Vi vil sende din mail rundt i systemet og vi står til rådighed hvis du eller hundens nye familie ønsker hjælp til problemløsning omkring hunden.

Er du i øvrigt interesseret i at hjælpe hvor du kan mht. hunde, så besøg endelig Hundens Tarv!